บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2019

สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางขุนเขา นอนดูดาว โต้ลมหนาว ณ ‘สวนป่าแม่แจ่ม’

รูปภาพ
“อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” อำเภอเล็กๆ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชาวบ้านมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบ ซึ่งเหมาะแก่การมาพักผ่อนและชาร์จแบตให้ชีวิตและจิตใจ อำเภอแม่แจ่ม นอกจากจะมีนาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียงเป็นสถานที่ขึ้นชื่อแล้ว “สวนป่าแม่แจ่ม” ก็ยังเป็นอีกหนึ่ง  Landmark ที่ท็อปฮิตในเรื่องความสวยงามของทะเลหมอก และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บนพื้นที่กว่า 7,000 ไร่ การเดินทางมายัง “สวนแม่แจ่ม” เส้นทางแรก สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – ฮอด แล้วเลี้ยวเข้าเส้นทาง 1009 เมื่อถึงอำเภอแม่แจ่มให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1088 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงสวนป่าแม่แจ่ม รวมระยะทาง 150 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางหลวงสายฮอด – แม่สะเรียง แล้วเลี้ยวเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1088 อีกประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถ