บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2019

ชวนเธอมา กล่าวลาฝน รับลมหนาว ชมป่าสลับสี ณ สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

รูปภาพ
             “ เชียงใหม่ ” เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของภาคเหนือ เมืองที่คงด้วยวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงาม ผสมผสานรวมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทำให้กลายเป็นเมืองที่ลงตัวไปด้วยความสะดวกสบายและมีเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมในการมาท่องเที่ยว พักผ่อน ของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากในเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คนยังมี “ ป่าสน ” ผืนใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซุกซ่อนอยู่ในอำเภอเล็กๆ นั่นก็คือ “อำเภอกัลยาณิวัฒนา”              “ สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ” ตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสวนป่าของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( อ . อ . ป .) ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูมิประเทศของสวนป่าบ้านวัดจันทร์อยู่บนเทือกเขาสูงที่ถูกโอบล้อมไปด้วยป่าสน ทำให้ที่แห่งนี้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว  ป่าสนจะค่อย ๆ เริ่มเปลี่ยนสีไล่ระดับตั้งแต่สีเขียว สีเหลือง จนกลายเป็นสีน้ำตาล คล้ายกับภาพวาดผืนใหญ่ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวมาเยือนในฤดูกาลนี้ การเดินทาง มายัง “สวนป่าบ้านวัดจันทร์” สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรก เดินทางจา