บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2019

ย้อนเวลา พาชม ‘การฝึกลูกช้างทำไม้ในอดีต’ ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

รูปภาพ
เมื่อพูดถึงจังหวัดลำปางทุกคนจะรู้จักในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดเพราะมีอุณหภูมิสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย หรืออาจรู้จักในนิยาม “ลำปางหนาวมาก” ตามที่เคยเป็นคำฮิตติดปากในช่วง ๆ หนึ่ง    ทุกท่านอาจคิดว่าลำปางเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองที่น่าจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจ แต่จริง ๆ แล้วจังหวัดลำปางเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมาย ที่สำคัญยังมี “ ศูนย์ฝึกลูกช้างทำไม้    แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ” (ศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) จังหวัดลำปาง หรือที่ใคร ๆ เรียกติดปากว่า "ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย" อยู่ภายใต้การดูแลของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในสมัยอดีตสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก  ก่อตั้งขึ้นที่บ้านปางหละ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายปิดป่า ทำให้ต้องย